L´EXIT AL YOGA

 

La persona que té fe en el JO, obtindrà sens dubte l´exit. Les altres no. Per tant,

es important posar el màxim esforç en la pràctica.

Aquells que tenen excessives ànsies d´aprendre, que no tenen confiança i son

incapaços de fer homenatge al mestre, que abriguen nombroses preocupacions,

igual que els que gaudeixen amb les falses converses i el llenguatge violent,

mai aconseguiran complaure al mestre ni aconseguiran triomfar.

El fet de confiar que que els esforços fructificaran és el primer signe d´exit.

El segon, tenir una profunda fe, i el tercer, sentir devoció pel mestre; el quart és

l´estat d´equanimitat; el cinquè, el control dels sentits; i el sisè, observar una

dieta moderada. No hi ha un setè.

 

SHIVA - SAMHITA