EN EL COS FÍSIC

1.    Major absorció i distribució d´energia prànica a tot el organisme, ja

       que  purifica i neteja els canals energetics.  

2.    Produeix una major irrigació sanguínea a òrgans i teixits.

3.    Amplifica la capacitat respiratòria.

4.    Oxigena el cervell.

5.    Estimula equilibradament el sistema endocrí.

6.    Proporciona un massatge complet a todo el òrgans interns.

7.    Regula el metabolisme i afavoreix l´absorció de substàncies vitals,

       al mateix temps facilita l´eliminació de toxines.

8.    Relaxa el sistema neuromuscular.

9.    Regulariza tots els ritmes biològics, cardiacs, la pressió arterial,

       la respiració, etcetera.

10.  Estimula el camp perceptiu intern dels sentits.

EN LA MENT

1.   Disminueix l´ansietat i impulsivitat, facilitant per tant el control

      del pensaments i emocions.

2.   Incentiva el pensament autònom,és a dir el pensar des d´un mateix,

      trencant els condicionaments mecànics.

3.   Prepara per la concentració mental pura, per tant , aguditza

      la memòria i la capacitat de reflexió.

4.   Incentiva la capacitat d´atoobservació contínua i l´estat d´alerta

      conscient, sense tensions.

5.   Propicia estats de serenitat i pau interior, preludi necessari per

      a la meditació.